Adres firmy:
Firma LUDBUS (Grzegorz Ludwin)
33 - 159 Zalasowa
ul. Karpacka 177

Telefon: (14) 625 85 07; 602 578 428 (Grzegorz Ludwin)

E-mail: ludbus@wp.pl


USŁUGI SERWISOWE:

Adres serwisu:
33-100 Tarnów
ul. Przemysłowa 39

Telefon: (14) 655 85 07, (14) 655 85 08
© Copyright 2005-2015 LUDBUS